عصر خدماتبهبود وضعیت | عصر خدمات

سرپرست مدیریت‌عامل رایتل:
سرپرست مدیریت‌عامل رایتل با بیان اینکه با همه توان و قدرت در پی برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت و عملکرد رایتل هستیم، گفت: متاسفانه برخی به دنبال ایجاد چالش برای خانواده دولت هستند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار