عصر خدماتبومی‌سازی قطار مترو | عصر خدمات

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور از ساخت قطار بومی‌سازی شده مترو طی ۱۸ ماه آینده خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار