عصر خدماتبیماران ام اس | عصر خدمات

معاون مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعیت ابتلا به ام. اس در کشور، جزییات خدمات سوبسیددار تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی به این بیماران را اعلام کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار