عصر خدماتبیماری تالاسمی | عصر خدمات

رئیس بنیاد بیماری‌های خاص:
رئیس بنیاد بیماری‌های خاص گفت: بیماران تالاسمی برای تهیه دارو نباید هزینه‌ای پرداخت کنند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار