عصر خدماتبیمه بدنه خودرو | عصر خدمات

رئیس جدید بیمه مرکزی مطرح کرد:
رئیس جدید بیمه مرکزی با اشاره به افزایش مستمر قیمت خودروها گفت که این مساله می‌تواند به شرکت‌های بیمه‌ای فشارهای هزینه‌ای وارد کند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار