عصر خدماتبیمه خانواده زندانیان | عصر خدمات

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه گفت: بیمه درمان مددجویان شهری کمیته حضرت امام (ره)، افراد فاقد هویت، زندانیان و اتباع خارجی از ابتدای امسال به ماموریت های بیمه سلامت اضافه شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار