عصر خدماتبیمه رایگان | عصر خدمات

آغاز "پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی" از فردا
حدود ۷ میلیون ایرانی هیچ بیمه درمانی ندارند و قرار است از فردا و در قالب طرح "پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی" فراخوان شده و برای پوشش بیمه‌ای "سلامت" خود اقدام کنند... ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار