عصر خدماتبیمه زائران اربعین | عصر خدمات

از سوی پست بانک انجام می‌شود
مدیرعامل پست بانک ایران از خدمات‌دهی گسترده این بانک به زائران حسینی، همزمان با ایام اربعین خبرداد و بیان کرد: خودپردازهای سیار پست بانک و همچنین تعدادی از خودپردازهای باجه‌های بانکی برای ارائه خدمات به زائران حسینی در مرزهای خسروی، مهران، چزابه و شلمچه مستقر می‌شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار