عصر خدماتبیمه نفت | عصر خدمات

یک مقام مسئول اعلام کرد:
یک مقام مسئول در صنعت بیمه، با برشمردن تاثیر نوسانات نرخ ارز بر این صنعت گفت: حبس کردن ریسک در کشور مناسب نیست. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار