عصر خدماتبیمه وسیله نقلیه | عصر خدمات

رئیس کل بیمه مرکزی:
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اگر اعلام کنیم که ضریب خسارت شخص ثالث و بدنه بیش از حق بیمه دریافتی است، شرکت‌های بیمه نمی‌توانند خدمت ارائه دهند و این موضوع باعث نارضایتی مردم یا معطلی برای دریافت خسارت می‌شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار