عصر خدماتبی آر تی تهران-کرج | عصر خدمات

معاون شهردار تهران با اشاره به توسعه حمل‌ونقل عمومی در غربی‌ترین نقطه تهران گفت: مطالعات امکان‌سنجی طرح احداث خط اتوبوس تندرو (بی آرتی) در مسير تهران ـ كرج درحال انجام است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار