عصر خدماتتغییر ساعات اداری | عصر خدمات

معاون استاندار تهران:
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران با بیان اینکه تغییر ساعت اداری در این استان قطعی و هیات دولت در این زمینه مصوبه خواهد داشت اعلام کرد:‌ همه آمادگی های لازم در این زمینه برای ابلاغ و اجرای مصوبه مذکور ایجاد شده است. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار