عصر خدماتموبایلی با عمر شارژ بیش از ۲ روز | عصر خدمات

رئیس شرکت شیایومی با انتشار اسکرین شاتی از موبایل «ردمی نوت ۸ پرو» ادعا می کند شارژ این دستگاه پس از ۲ روز استفاده ۴۰ درصد است. این موبایل ۲۹ آگوست رونمایی می شود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار