عصر خدماتپارامترهای هواشناسی | عصر خدمات

مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به وزش باد در تهران از سالم بودن هوای پایتخت خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار