عصر خدماتپارک علم و فناوری کاشان | عصر خدمات

با حضور معاون علمی رئیس جمهور؛
افتتاح پارک علم و فناوری کاشان و بازدید از شرکت‌های فناور پردیس غیاث‌الدین جمشید کاشانی امروز با حضور سورنا ستاری، معاون علمی وفناوری رئیس جمهور صورت می‌گیرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار