عصر خدماتپتروشيمي تندگويان | عصر خدمات

صبح امروز مراسم روز ملی ایمنی و آتش نشانی با حضور مدیر مجتمع پتروشیمی تندگویان، معاونت پشتیبانی و کارکنان واحد HSE و ایمنی در سالن آمفی تئاتر این مجتمع برگزار شد. ادامه
بهروز سجودیahtخودروکارعصر تشکلصنعت کار