عصر خدماتکتابفروشی‌ها | عصر خدمات

اسامی نامزد‌های شانزدهمین جشنواره کتاب رشد در گروه‌های سی‌گانه داوری این جشنواره اعلام شد. ادامه
توزیع کتاب‌های درسی؛
توزیع کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه شامل پایه‌های هفتم، هشتم و نهم و دوره دوم متوسطه شامل پایه‌های دهم و یازدهم شاخه نظری رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی در استان‌های تهران و البرز مانند سایر استان‌ها در حال انجام است. ادامه
بهروز سجودیahtخودروکارعصر تشکلصنعت کار