عصر خدمات۸۰۰۰ کلاس نوسازی شده | عصر خدمات

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امروز ۸۰۰۰ کلاس نوسازی شده افتتاح می‌شود گفت: ۵۰درصد این مدارس با همت خیران نوسازی شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلصنعت کار