عصر خدمات‌بازسازی مناطق سیل‌زده | عصر خدمات

قائم مقام بنیاد مسکن:
‌قائم مقام بنیاد مسکن گفت: بازسازی مناطق سیل‌زده شروع شده و امیدواریم در کمتر از یک سال عملیات بازسازی در این مناطق به اتمام برسد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار