عصر خدمات10هزار طرح | عصر خدمات

در دومین روز سفر استانی رییس ستاد اجرایی فرمان امام به خوزستان، 10 هزار طرح اشتغالزایی بنیاد برکت به بهره برداری رسید. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار