عصر خدمات12 آذر | عصر خدمات

وزیر بهداشت به‌مناسبت روز جهانی معلولان تاکید کرد:
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همزمان با فرا رسیدن ۱۲ آذر و روز جهانی افراد دارای ناتوانی، پیامی صادر کرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار