عصر خدمات22 آذر ماه | عصر خدمات

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از آغاز طرح زمستانه پلیس و دیگر دستگاهها در جاده‌های سراسر کشور از 22 آذر ماه خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار