اخباراقتصاد کلانتاپ

رشد ۵.۱ درصدی اقتصاد ایران در ۹ ماهه ۱۴۰۰

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ۹ ماهه امسال بدون احتساب نفت را ۳.۸ درصد و با احتساب نفت را ۵.۱ درصد محاسبه کرد.

به گزارش عصر خدمات، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۴۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان با احتساب نفت و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۲۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و بدون نفت ۴۵۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۵,١ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٨ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه سال ١۴٠٠ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه سال ١۴٠٠ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٣,٩، گروه صنایع و معادن ٧.١ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز‌ طبیعی ١٣.۴، سایر معادن ٢.۵-، صنعت ٣.۴، انرژی ۵.١ و ساختمان ۶.٣ درصد) و گروه خدمات ۵.١ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ۴٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۳.۹- درصد (شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن ۷.۱  (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۱۳.۴، سایر معادن ۲.۵-، صنعت ۳.۴، انرژی ۵.۱ و ساختمان ۶.۳ درصد) و فعالیت‌های گروه خدمات ۵.۱ درصد (شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی) نسبت به نه ماهه سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.

در روش هزینه یا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضای نهایی بهدست میآید. اجزاء تقاضای نهایی به پنج سر فصل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری تفکیک میشود. بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در نه ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد، هزینه مصرف نهایی معادل ۱۳ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت رشدی معادل ۵.۳ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴.۹  درصد، صادرات کالا و خدمات ۱۴.۸ درصد افزایش و واردات کالا و خدمات نیز معادل ۳ درصد، افزایش داشته است.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا