تاپ

قیمت سیمان درب کارخانه بصورت کیسه + شهریور ۱۴۰۲

جدیدترین قیمت سیمان درب کارخانه بصورت کیسه (۵۰ کیلویی) توسط کارخانجات تولیدی کشور امروز یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲ اعلام شد.

لیست قیمت:
 

نام محصول قیمت (تومان)
سیمان تیپ ۲ ساوه ۷۵,۵۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ انبار شرق تهران ۷۲,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ انبار آزادگان ۷۱,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ زنجان ۷۰,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ تهران ۶۹,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ صوفیان ۶۵,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ خزر ۶۵,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ آبیک ۶۳,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ فیروزکوه ۶۰,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ فراز فیروزکوه ۵۹,۵۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ آرتا اردبیل ۵۶,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ سیمان آباده ۵۵,۲۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ غرب ۴۸,۲۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ هگمتان ۴۷,۶۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ بین المللی ساروج بوشهر ۴۶,۵۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ کویر کاشان ۴۶,۵۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ استهبان ۴۶,۳۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ فارس نو ۴۶,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ اصفهان ۴۶,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ خمسه ۴۶,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ زابل ۴۶,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ زاوه تربت ۴۶,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ کردستان ۴۶,۰۰۰ تومان 
سیمان تیپ ۲ ممتازان کرمان ۴۶,۰۰۰ تومان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا