تاپ

قیمت سیمان درب کارخانه بصورت کیسه + شهریور 1402

جدیدترین قیمت سیمان درب کارخانه بصورت کیسه (50 کیلویی) توسط کارخانجات تولیدی کشور امروز یکشنبه 26 شهریورماه 1402 اعلام شد.

لیست قیمت:
 

نام محصول قیمت (تومان)
سیمان تیپ 2 ساوه 75,500 تومان 
سیمان تیپ 2 انبار شرق تهران 72,000 تومان 
سیمان تیپ 2 انبار آزادگان 71,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زنجان 70,000 تومان 
سیمان تیپ 2 تهران 69,000 تومان 
سیمان تیپ 2 صوفیان 65,000 تومان 
سیمان تیپ 2 خزر 65,000 تومان 
سیمان تیپ 2 آبیک 63,000 تومان 
سیمان تیپ 2 فیروزکوه 60,000 تومان 
سیمان تیپ 2 فراز فیروزکوه 59,500 تومان 
سیمان تیپ 2 آرتا اردبیل 56,000 تومان 
سیمان تیپ 2 سیمان آباده 55,200 تومان 
سیمان تیپ 2 غرب 48,200 تومان 
سیمان تیپ 2 هگمتان 47,600 تومان 
سیمان تیپ 2 بین المللی ساروج بوشهر 46,500 تومان 
سیمان تیپ 2 کویر کاشان 46,500 تومان 
سیمان تیپ 2 استهبان 46,300 تومان 
سیمان تیپ 2 فارس نو 46,000 تومان 
سیمان تیپ 2 اصفهان 46,000 تومان 
سیمان تیپ 2 خمسه 46,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زابل 46,000 تومان 
سیمان تیپ 2 زاوه تربت 46,000 تومان 
سیمان تیپ 2 کردستان 46,000 تومان 
سیمان تیپ 2 ممتازان کرمان 46,000 تومان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا