اخبارخدمات نهاد های اجتماعیویژه ها

نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت اعلام شد

لاماری ایما https://lamari.ir/

به گزارش عصر خدمات، نتایج اولیه آزمون استخدام قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۹۹ برگزار شد، بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قرار گرفته است.

داوطلبان هریک از دستگاه‌ها پس از دریافت نتیجه آزمون، در صورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی شدگان برای بررسی مدارک باشند، باید برای اقدامات بعدی به آدرس سایت اینترنتی دستگاه مورد نظر مراجعه و براساس توضیحات مندرج در سایت، اقدام کنند.

همچنین داوطلبان شرکت کننده در مشاغل دارای مصاحبه تخصصی که در جدول مشاغل آگهی مشخص شده اند (فوریت‌های پزشکی و نگهبان) می‌رساند پس از بررسی مدارک، واجدین شرایط برای اطلاع از تاریخ شرکت در مصاحبه می‌بایست مجددا به سایت اینترنتی دستگاه مربوطه مراجعه کنند.

به دلیل تعداد زیاد ثبت نام کنندگان و رشته‌های شغلی و ضرورت رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به تعویق افتاده بود.

افزون بر این در برخی از شهرستان‌ها تعداد داوطلبان ثبت نامی برای آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از انتظار بود و باتوجه به شیوع بیماری کرونا در کشور باید در این شهرستان‌ها حوزه امتحانی تعیین می‌شد، به همین دلیل امکان ویرایش حوزه امتحانی برای داوطلبان آزمون استخدامی فراهم شد.

با موافقت اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، زمان برگزاری آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی که پیش از این قرار بود ۱۴ شهریور ماه برگزار شود، به تعویق افتاد و آزمون در روز پنج شنبه مورخ ۲۴ مهر ۹۹ در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.

۴۳ هزار و ۳۷۰ نفر در آزمون استخدام قراردادکار معین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ثبت‌نام کرده و به منظور رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامتی کلیه داوطلبان، افرادی که مبتلا به بیماری کرونا بودند از سایر داوطلبان جدا شدند و در فضای مجزا امتحان دادند.

آزﻣﻮن اﻧﺴﺎنی اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺮاردادی ﻛﺎر ﻣﻌﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰشکی اراک، اردﺑﻴﻞ، اروﻣﻴﻪ، اﺳﺪآﺑﺎد، اﺳﻔﺮاﻳﻦ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻟﺒﺮز، اﻫﻮاز، اﻳﺮان، اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ، اﻳﻼم، آﺑﺎدان، ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﺠﻨﻮرد، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻬﺒﻬﺎن، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم، ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ، ﺟﻬﺮم، ﺟﻴﺮﻓﺖ، ﺧﻠﺨﺎل، ﺧﻤﻴﻦ، ﺧﻮی، ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰیستی و توانبخشی، دزﻓﻮل، رﻓﺴﻨﺠﺎن، زاﻫﺪان، زﻧﺠﺎن، ﺳﺎوه، ﺳﺒﺰوار، ﺳﺮاب، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻴﺮﺟﺎن، ﺷﺎﻫﺮود، ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮﻛﺮد، شهیدبهشتی، ﻗﺰوﻳﻦ، ﻛﺎﺷﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎن، ﮔﺮاش، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﻨﺎﺑﺎد، ﮔﻴﻼن، ﻻرﺳﺘﺎن، ﻣﺮاﻏﻪ، ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻠﺐ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎیی، ﻣﺸﻬﺪ، ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻳﺎﺳﻮج، ﻳﺰد و ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ ۲۴ مهر ماه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

شرایط عمومی شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی شامل اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی، داشتن تابعیت ایرانی، عدم وجود هر گونه ممنوعیت استخدام در دستگاه‌های اجرایی از جانب مراجع قضایی و ذی‌صلاح، تعهد به قانون اساسی، داوطلبان نباید جزو نیرو‌های بازخرید خدمت و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی باشند، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات، داشتن شرایط جسمی و روانی و توانایی انجام کار مورد نظر (به تایید شورای طب کار یا کمیسیون پزشکی موسسه)، عدم سابقه محکومیت جزایی موثر و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان بود.

شرایط اختصاصی شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی حداقل سن ۱۸ سال برای شغل بهیاری و حداقل سن ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام برای سایر مشاغل و برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی، حداکثر ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، حداکثر ۴۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و بالاتر، ضوابط و قوانین پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بود.

مشمولین قانون مذکور در رشته‌های دارای طرح اجباری در رشته‌های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌گذرانند، در صورت قبولی لازم است گواهی انصراف از طرح را از دانشگاه محل تحصیل خود در زمان بررسی مدارک تحویل دهند.

منبع: فارس

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا