اخبار اقتصادیتاپنفت و نیرو

چگونه قبض برق مصرفی را ساده محاسبه کنیم؟

بسیاری از مردم چگونگی محاسبه قبض برق همواره برایشان مورد سوال بوده و مبلغی که به عنوان بهای برق مصرفی ملزم به پرداخت آن هستند، چطور و با چه فرمولی محاسبه می شود. در این نوشتار نحوه محاسبه قیمت برق به زبان خیلی ساده آمده است، به طوری که هر یک از ما می توانیم با الگو گرفتن از این محاسبه ساده، حدود تقریبی قبض برق مصرفی ماهانه خود را به راحتی حساب کنیم.

به گزارش عصر خدمات، تعرفه برق مشترکان خانگی به صورت پلکانی محاسبه می شود. به عبارت دیگر با افزایش مصرف برق، نرخ هر کیلووات ساعت به صورت پلکانی افزایش می یابد. معیار تعیین مصرف، الگوی مصرف است. الگوی مصرف به گونه ای محاسبه می شود که ٧۵ درصد مشترکان کمتر از آن مصرف برق در ماه دارند. سایر پله های مصرف به شرح ذیل است:
١- تا الگوی مصرف (٧۵ درصد مشترکان)
٢- از الگو تا ١.۵ برابر آن (١۵ درصد مشترکان)
٣- از ١.۵ تا ٢.۵ برابر آن (٨ درصد مشترکان)
۴- بیش از ٢.۵ برابر الگو، ٢ درصد مشترکان مشمول هستند
الگوی مصرف در مناطق عادی کشور در ماههای گرم (خرداد تا شهریور) ٣٠٠ کیلووات ساعت است. به طور مثال اگر یک مشترک در ماه ٣٠٠ کیلووات ساعت برق مصرف کند، نرخ برق آن به ازای هر کیلووات ساعت حدود ١٣٠ تومان و بهای انرژی مصرفی ماهیانه آن نیز (٣٠٠ کیلووات ساعت) برابر ٣۶ هزار تومان خواهد بود.
حال اگر یک مشترک در ماه ۴۵٠ کیلووات ساعت برق مصرف کند، نرخ برق برابر ٣٩٠ تومان به ازای هر کیلووات ساعت و بهای انرژی در ماه برابر ١٧۵ هزار تومان خواهد شد. به عبارتی با افزایش ١.۵ برابری مصرف، نرخ برق ٣ برابر و مبلغ ۴.۵ برابر می شود.

طبق اعلام توانیر، همچنین اگر مصرف یک مشترک در ماه به ٧۵٠ کیلووات ساعت برسد، نرخ انرژی ٨٢١ تومان به ازای هر کیلووات ساعت و مبلغ آن نیز ۶١۵ هزار تومان خواهد شد. به عبارت دیگر با ٢.۵ برابر شدن مصرف، نرخ برق ۶.٣ برابر و مبلغ آن ١٧ برابر می شود.

در این میان ٢ درصد مشترکان که بیش از ٢.۵ برابر الگو مصرف می کنند، مصرف ماهانه شان حدود ١٠٠٠ کیلووات ساعت می شود که نرخ برق آن برابر ١٣٠٠ تومان و بهای برق ماهیانه نیز حدود یک میلیون و ٣٠٠ هزار تومان خواهد بود. به عبارتی با مصرف ٣.٣ برابری نسبت به مشترکان تا الگو، نرخ برق ١٠برابر و مبلغ برق مصرفی ٢۶ برابر افزایش می یابد.

حال اگر به اعداد و ارقام بالا، ١٠ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ١٠ درصد عوارض برق، ۶ تومان به ازای هر کیلووات ساعت پول گاز (برای مشترکان زیر الگو) و ۱۲ تومان برای مشترکان بیش از الگو و ٧۵٠٠ تومان بابت بیمه همگانی اضافه کنیم، مبلغ تقریبی قبض برق ماهانه هر مشترک به دست می آید.

برای خواندن اخبار خودرو و اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا