اخبار اقتصادیبانک و بیمهتاپ

کارنامه حراج اوراق در سال ۱۴۰۰

بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که در در سال ۱۴۰۰ از حراج اوراق به میزان ۹۰۶.۰ میلیارد تومان خریداری شد که به نسبت به سال گذشته (۱۲۵۷.۴ هزار میلیارد ریال)، حدود ۲۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش عصر خدمات ، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از ۴ خرداد ۱۴۰۰ تا ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به برگزاری ۳۶ مرحله حراج اولیه اوراق مالی اسلامی اقدام کرد.

براین اساس و در سال ۱۴۰۰، سهم مشارکت بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران (صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) از خرید اوراق مالی اسلامی دولتی طی حراج‌های اولیه برگزار شده به ترتیب حدود ۲۶ و ۷۴ درصد بود. نمودار زیر نشان دهنده حجم فروش اوراق مالی اسلامی در حراج‌های برگزار شده است.

متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی به عنوان کارگزار فروش اوراق دولتی، صرفاً سفارشات دریافت شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال می‌کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه شده ندارد؛ ضمن اینکه عرضه اوراق صرفاً به برندگان حراج انجام می‌شود.

کارنامه حراج اوراق در سال ۱۴۰۰

همچنین بانک مرکزی بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا