اخباربانک و بیمهتاپ

کاهش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی

به گزارش عصر خدمات، بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۵۸۳ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۴۰۰، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲۰۰ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۳۱۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در آذر ماه سال جاری ۴۹.۲ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۰.۹ درصد، ۱۰.۷ درصد و ۷.۶ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین در ماه مذکور ۶۳.۱ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۱ درصد)، اصفهان (۶.۷ درصد) و خراسان رضوی (۵.۳ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

۹۰ درصد ارزش چک‌های مبادله‌ای وصول شد
حدود ۶ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۳۲۸ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۴۰۰، در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۹ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در آبان ماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۱.۱ درصد و ۸۷.۸ درصد و در آذرماه ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹۰.۶ درصد و ۸۷.۵ درصد بوده است.

در آذر ماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۲۱۰ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۸ درصد)، البرز (۹۲.۵ درصد) و یزد (۹۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۴ درصد)، لرستان (۸۷.۴ درصد) و خراسان شمالی (۸۷.۸ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۲.۲ درصد)، البرز (۹۱.۳ درصد) و هرمزگان (۹۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۷ درصد). خراسان جنوبی (۸۳.۹ درصد) و سیستان و بلوچستان (۸۴.۵ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار چک‌های برگشتی کاهش یافت
بیش از ۵۴۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۴۰۰، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۳.۶ درصد و ۱۶.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آبان ماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۸.۹ درصد و ۱۲.۲ درصد و در آذرماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹.۴ درصد و ۱۲.۵ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۴۸ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۳ درصد و از نظر ارزش ۸.۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۶ درصد)، لرستان (۱۲.۶ درصد) و خراسان شمالی (۱۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۲ درصد)، البرز (۷.۵ درصد) و یزد (۷.۸ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۳ درصد)، خراسان جنوبی (۱۶.۱ درصد) و سیستان و بلوچستان (۱۵.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۷.۸ درصد)، البرز (۸.۷ درصد) و هرمزگان (۹درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا