اخباراقتصاد کلانتاپ

کاهش ضریب جینی خانوارهای ایرانی به ۰.۳۸ واحد

بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، ضریب جینی (شاخص سنجش فاصله طبقاتی درآمدی) خانوارهای ایرانی در سال ١۴٠١ به ٠,٣٨ واحد کاهش یافت.

به گزارش عصر خدمات، ضریب جینی به عنوان ابزاری برای سنجش فاصله طبقاتی درآمد جامعه به کار گرفته می‌شود،‌ مفهوم این ضریب به معنای نسبت میانگین درآمد دهک کم درآمد به دهک پردرآمد جامعه است که رقمی بین صفر و یک است. هرچه این رقم کمتر شود، به منزله بهبود فاصله طبقاتی و هرجه رو به یک افزایش بگذارد، به معنای افزایش فاصله طبقانتی به شمار می‌رود.

بر اساس گفته علیرضا عسگریان معاون رفاه وزارت تعاون،‌با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه نقدی از ۴۵۵۰۰ تومان به رقم‌های ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان در ماه،‌ ضریب جینی در ایران قدری بهبود یافت.

جدید ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ١۴٠١ به ٠,٣٨ کاهش یافت.

سهم ۲۰ درصد کم‌­هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت به ترتیب ۶,٠١ و ۴۶.٢١ درصد است.

در سال ١۴٠١ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠,٣٨٧٧ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠۶١کاهش نشان می‌­دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣۶٩۶ و ٠.٣۶۴٣ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠۶١ کاهش و ٠.٠٠۴٩ افزایش نشان می‌­دهد.

سال ١۴٠١-کل کشور:

سهم بیست درصد کم‌­هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت به ترتیب ۶,٠١ و ۴۶.٢١ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه­‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه­‌ترین به ترتیب ١٢,٨۶، ٧.۶٩ و ۴.١٣ است. شاخص پالما به ١.٨٢ و شاخص تیل به ٠.٢۵٢۴ رسیده است. همچنین شاخص اتکینسون  ٠.٢٢۴۴ است.

سال ١۴٠١– مناطق شهری:

سهم بیست درصد کم هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت به ترتیب ۶,۵٩ و ۴۴.٩٠ درصد است.

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ١١,٢٣، ۶.٨٢ و ٣.٨٠  است. شاخص پالما ١.۶۵ و شاخص تیل ٠.٢٢٩٢ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.٢٠٣٨ است .

سال ١۴٠١– مناطق روستایی:

سهم بیست درصد کم هزینه­‌ترین و پرهزینه­‌ترین جمعیت به ترتیب ۶,٨٩ و ۴۴.۶١ درصد است .

نسبت ده، بیست و چهل درصد پرهزینه­‌ترین به ده، بیست و چهل درصد کم هزینه­‌ترین جمعیت در مناطق روستایی به ترتیب ١٠,۵۵، ۶.۴٧ و ٣.٧٠  است.

شاخص پالما ١,۶٢ و شاخص تیل در ٠.٢٢٣٩ است. همچنین شاخص اتکینسون ٠.١٩٧٠ است.

در سال ١۴٠١ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان­ کرمان (٠,٢٧٠٠)  و بالاترین ضریب جینی در استان­ سیستان و بلوچستان (٠.۴۶۴٧) مشاهده می­‌شود.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان­ ایلام (٠,٢٣۵۴) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان­ همدان (٠.٣٩١٣) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست + ضریب جینی ضریب جینی  + مراجعه کنید.

خاطر نشان می­‌سازد که گزارش مبسوط توزیع درامد در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل دسترس است.

برای خواندن اخبار خودرو و اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا