اخباربانک و بیمهتاپ

کدام بانک‌ها تراکنش بیشتری دارند؟

لاماری ایما

بانک‌های ملت، سپه، ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت، پارسیان و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در آبان ماه سال ۱۴۰۱ داشته‌اند.

به گزارش عصر خدمات، بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک‌های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت در آبان ماه امسال حاکی از آن است که بانک ملت با سهم ۱۷.۸۵ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۱۷.۹۲ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

پس از بانک ملت به ترتیب بانک‌های سپه، ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت، پارسیان  و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌ها و بانک‌های ملی، صادرات، سپه، تجارت، کشاورزی، رفاه، سامان و پاسارگاد بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته‌اند.

 

از سوی دیگر، بررسی سهم تعدادی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می دهد که بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک‌های سپه  (۱۷.۷۵ درصد)، ملت (۱۶.۹۱ درصد)، ملی (۱۳.۰۴ درصد) و صادرات (۸.۵۴ درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملی (۲۶.۸۸ درصد)، ملت (۲۱.۳ درصد)، کشاورزی (۸.۱۸ درصد) و آینده (۶.۱۸ درصد) اختصاص داشته ‌است.

بیشترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت ( ۴۳.۴۸ درصد)، اقتصاد نوین (۱۵.۳۴ درصد)، آینده (۱۴.۸۲ درصد) و رسالت (۱۲.۲ درصد) تعلق دارد.

همچنین، بررسی سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش حاکی از آن است که بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت (۱۷.۷۷ درصد)، ملی (۱۴.۴۴ درصد)، صادرات (۱۱.۷۶ درصد) و سپه (۹.۸۷ درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت (۱۸.۵۱ درصد)، تجارت (۱۱.۰۴ درصد) و بانک مرکزی (۹.۳۱ درصد) اختصاص یافته است.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزارهای پذیرش موبایلی نیز به بانک‌های ملت ( ۴۳.۶۴ درصد)، ‌آینده (۱۴.۶۶ درصد)، اقتصاد نوین (۱۳.۲۸ درصد) و رسالت (۱۰.۹۷ درصد) تعلق گرفته و این بانک‌ها به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفته‌اند.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا