عصر خدماتاعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی امروز 28 اسفند شبکه‌های ۴ و ۷ | عصر خدمات

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی امروز ۲۸ اسفند شبکه‌های ۴ و ۷

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز چهارشنبه 28 اسفند از طریق شبکه‌های آموزش و 4 پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش عصر خدمات، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش(۷) و شبکه ۴ در روز چهارشنبه ۲۸ اسفند به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ۸ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ۷

از ساعت ۸:٣٠ تا ٩صبح عربی پایه ۹

از ساعت ٩ تا۹:٣٠ درس ریاضی پایه ۸

از ساعت۹:٣٠ تا ١٠ درس علوم تجربی پایه ۹

دوره ابتدایی:

از ساعت ۱۰:٠۵ تا ١٠:۴٠ کتاب بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱٠:۴۵ تا ١١:٢٠ کتاب بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ۱١:٢۵ تا ١٢ کتاب فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت١٢:٢٠ تا١٢:۵٠کتاب بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:۵٠ تا١٣:٢٠ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا١٣:۵٠کتاب بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:٠۵درس شیمی ۱ پایه ۱۰ رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۵:٠۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه ۱۰ تمام رشته‌ها

از ساعت۱۵:۳۰ تا ١۵:۵۵درس زبان خارجه ۲ پایه ۱۱ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۵:۵۵ تا ١۶:٢٠درس فارسی ۲ پایه یازدهم تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۶:٢٠ تا ١۶:۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

ساعت۱۶:۴۵ تا ١٧:١٠ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۲۲ الی ۲٢:٢۵ درس عربی پایه ۱۲ ساعت ۲۲:۲۵ درس ریاضی پایه ۱۱

شبکه ۴

از ساعت ۸ صبح تا ۸:۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت۸:۳۰ تا ۹ درس اصول عقاید۲ پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت۹:۳۰ تا ۱۰ درس احکام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ درس احکام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰کتاب زبان انگلیسی پایه۱۰

از ساعت۱۱:۳۰ تا ۱۲کتاب ارتباط موثر پایه ۱۰ پودمان ۴ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۱۳ تا ۱۳:۲۵ کتاب حسابداری خرید و فروش پایه ۱۰ پودمان ۳ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ کتاب آب و خاک پایه ۱۰ پودمان ۴ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

منبع: فارس

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار