عصر خدماتراه‌اندازی ۶ ایستگاه در خط‌های ۶ مترو تا پایان سال | عصر خدمات

راه‌اندازی ۶ ایستگاه در خط‌های ۶ مترو تا پایان سال

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از راه اندازی ٦ ایستگاه در خط‌های ۶ مترو تا پایان سال خبر داد.
به گزارش عصر خدمات، بنا به اعلام روابط عمومى معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى تهران؛ سید مناف هاشمی با همراهى مصطفى کاظمى مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران، صبح امروز (٨خرداد ماه) از مراحل ساخت و بهره بردارى نیمه ى شمالى خط ٦ مترو تهران بازدید کرد.
معاون شهردار تهران در حاشیه بازدید از نیمه ى شمالى خط ٦ مترو با اشاره به پیشرفت بیش از ٩٣ تا ٩٥ درصدى این خط گفت: مهمترین مسئله در این خط، تامین تجهیزات، تاسیسات اعم از فن و پله‌های برقی بوده که نیازمند تامین منابع مالى است.
وى با بیان اینکه ٥ ایستگاه در نیمه ى جنوبى خط ٦ مترو پیشتر به بهره بردارى رسیده است گفت: این خط از شمال غرب پایتخت (کوهسار) آغاز و به طول ٣٢ کیلومتر در پایان به دولت آباد میرسد که بهره بردارى از ٢ ایستگاه دیگر در نیمه جنوبى و ٤ ایستگاه در نیمه شمالى تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
هاشمى با بیان بر اینکه توسعه مترو به عنوان اولویت نخست مدیریت شهرى مورد تاکید است تصریح کرد: معتقدم از طریق منابع مالى شهرداری تهران، بودجه تخصیص یافته از سوى دولت، فروش اوراق مشارکت و درآمد حاصل از مجتمع‌های ایستگاهى میتوانیم منابع مورد نیاز توسعه، تکمیل و بهره بردارى از خطوط در دست اجرا را تامین کنیم.
وى در ادامه به ٩١٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ٩٧ اشاره کرد و گفت: امیدواریم برابر توافقاتی که با بانک عامل داشته ایم این پول تا پایان خرداد ماه به نتیجه برسد چرا که در غیر اینصورت مراتب بصورت حقوقی دنبال خواهد شد، هم چنین ١٥٠٠ میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ٩٨ است که ٥٠٠ میلیارد آن به اتوبوسرانى و هزار میلیارد آن به مترو تعلق میگیرد، اما با توجه به شرایط ویژه ى شیوع کرونا در کشور، این رقم در سال ٩٨ محقق نشد لذا دیوان محاسبات تا پایان تیر ماه به شهرداری‌ها فرصت داده که اوراق خود را زنده کنند.
معاون شهردار تهران ابراز امیدواری کرد، اوراق مشارکت سال ٩٩ هم رقم خوبى است که در حال رایزنى با وزارت کشور به منظور تحفق سهم شهرداری تهران هستیم.
به گفته هاشمى ٣ اوراق مشارکت مذکور، پشتوانه ى بسیار خوبى برای مترو تهران است که در سایه ى حمایت دولت که بالغ بر ٥٠ درصد ضمانت اوراق مشارکت را بر عهده دارد میتوانیم به نتایج مطلوبى در توسعه و بهره بردارى از خطوط در دست احداث برسیم.
مترو تهران یک پروژه ملى است که حمایت دولت را هم می‌طلبد
در ادامه مصطفى کاظمى مشاور و مدیر کل دفتر شهردار تهران با تاکید بر اینکه توسعه مترو به عنوان یکى از مطالبات شهروندان مورد توجه همه ادوار مدیریت شهرى بوده و در این دوره نیز تاکید شهردار محترم تهران توسعه خطوط مترو و تکمیل و بهره بردارى از بخش هاى باقیمانده است گفت: معتقدم تامین منابع و حمایت نظام بانکى در این بخش بسیار تاثیر گذار است.
مدیر کل دفتر شهردار تهران با بیان اینکه مترو، پروژه شهردارى تهران نیست تصریح کرد: مترو تهران یک پروژه ملى است که حمایت بخش مهمى از حاکمیت را نیز می‌طلبد.
وى تاکید کرد: معتقدم اگر به توسعه مترو به عنوان یک پروژه‌ی شهردارى نگاه شود حتما در مسیر توسعه با چالش هایى مواجهه خواهد بود، اما در سایه حمایت دولت به عنوان یک پروژه ى ملی، بی شک موانع بانکی موجود نیز برطرف خواهد شد.
منبع: میزان
انتهاى پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار