عصر خدماتمرکز آزمون جاده ای با اطلس فناوری تامین مالی می شود | عصر خدمات

مرکز آزمون جاده ای با اطلس فناوری تامین مالی می شود

مرکز آزمون جاده ای که سال ها وعده اجرایی شدن آن داده شده این روزها با امضای توافق نامه تدوین اطلس فناوری زیرساخت های آزمایشگاهی صنعت خودرو به مرحله عملیاتی نزدیک شده این در حالیست که کمبود منابع مالی و عدم تامین آن از سوی سرمایه گذاران یکی از اصلی ترین دلایل تاخیر در اجرای این پروژه بوده است.
به گزارش عصر خدمات، کمبود زیرساخت های آزمایشگاهی برای تست و ایمنی خودرو و اصرار سازمان ملی استاندارد بر اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه این روزها با همکاری دولت و بخش خصوصی در حال رفع است . کارشناسان حوزه استاندارد کمبود در بخش های ایمنی و تحقیق و توسعه را از اصلی ترین چالش های صنعت خودرو می دانند و امیدوارند با تدوین این اطلس این چالش ها هرچه سریع تر برطرف شود.
این درحالیست که راه اندازی مرکز آزمون جاده ای نیز یکی از اولویت های اصلی این اطلس خواهد بود، پروژه ای که سال ها است به دلیل عدم تامین بودجه وارد فاز اجرایی نشده است.
سعید تاجیک قائم مقام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو  اصلی ترین خلا صنعت خودرو در بحث تست را دو مورد می داند و می گوید: تست های مربوط به استاندارد اجباری از اصلی ترین چالش های صنعت خودرو هستند و در این میان بیشترین خلا مربوط به تست های تصادف و آزمون ایمنی و در حوزه تست های تحقیق و توسعه نیز بیشترین خلا به مرکز تست آزمون جاده ای است.
وی با تاکید بر این که این دو موضوع به طور قطع در تدوین اطلس فناوری زیرساخت های آزمایشگاهی خودرو به عنوان اولویت تعریف خواهد شد، می افزاید: بر اساس توافق انجام شده در کمیته راهبردی تدوین اطلس، نخستین اولویت مرکز آزمون جاده ای خودرو و رفع مشکلات مادی و اجرایی که در این‌ زمینه وجود دارد.
تاجیک می افزاید: بر اساس زمان بندی که در مذاکره با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ستاد معاونت علمی فناوری رییس جمهوری انجام خواهد شد، زمانبندی اجرایی آن اعلام و دو موضوع تست های ایمنی و تحقیق و توسعه مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص نقش خودروسازان در تدوین این اطلس نیز اظهار می کند: از خودروسازان دارای مراکز تست نیز در کمیته اجرایی دعوت به عمل خواهد آمد اما در این میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان سهامدار خودروسازان می تواند کمک شایانی در زمینه سیاست گذاری انجام دهد، بنابراین نقش او در این پروژه به طور قطع پررنگ تر خواهد بود.
قائم مقام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد خودرو ادامه می دهد:بنابراین توان عملیاتی فعلی خودروسازان در زمینه تست آزمون و تحقیق و توسعه مطرح و خلا های موجود اعلام می شود بنابراین بخش هایی که توان توسعه آن توسط خودروسازان وجود دارد از بخش سرمایه گذاری خارج خواهد شد.
وی با تاکید بر این که اصلی ترین چالش ما در راه اندازه ای مرکز آزمون جاده ای منابع مالی است، می گویدد بحث طراحی این پروژه با مشاوران داخلی و خارجی به خوبی انجام و زمین مورد نظر تخصیص داده شده و اقدامات عملیاتی آن نیز تا اندازه ای انجام شده و تنها مشکل اصلی بحث تامین منابع است زیرا منابع مورد نیاز از توان سرمایه گذاران این پروژه خارج است و در صورت حمایت دولت از راه اندازی این مرکز مانند سایر کشورها می تواند کار را به خوبی پیش برد این در حالیست که تجربه سایر کشورها نیز از حمایت های دولتی حکایت دارد.
منبع: خودروکار
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار