عصر خدماتسیاست‌های تامین آب روی بارورسازی ابرها متمرکز نیست | عصر خدمات

معاون وزیر نیرو:

سیاست‌های تامین آب روی بارورسازی ابرها متمرکز نیست

معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: جایگاه بارورسازی ابرها برای کمک به منبع آبی کشور یک جایگاه تعیین کننده نیست که ما سیاست‌های تامین آب را بر بارورسازی ابرها بگذاریم.

به گزارش عصر خدمات، معاون وزیر نیرو در امور آب گفت: جایگاه بارورسازی ابرها برای کمک به منبع آبی کشور یک جایگاه تعیین کننده نیست که ما سیاست‌های تامین آب را بر بارورسازی ابرها بگذاریم. حدود بیست سال است که طرح باروری ابرها در دستور کار قرار گرفته است و عوامل زیادی را درگیر خود کرده است. عباس سروش، معاون وزیر نیرو در امور آب درباره سیاست‌های پیش روی وزارت نیرو برای بارور سازی ابرها گفت: بارور سازی ابرها در برنامه های ما هست منتها جایگاه خودش را دارد و جایگاه آن به اعتقاد ما با مطالعاتی که در ایران و جهان داشته ایم جایگاه محدودی است و یک جایگاه تعیین کننده نیست که ما سیاست‌های تامین آب را بر باورر سازی ابرها بگذاریم. وی ضمن اشاره به اینکه فناوری بارورسازی ابرها در تمام کشورها در اولویت‌های بعدی برای تامین منابع آبی قرار دارد گفت:  در همه جای دنیا به این نحو است که  درصد کمی روی تامین منابع آبی از طریق باورسازی ابرها حساب می‌کنند و ما هم به همین ترتیب عمل می‌کنیم. معاون وزارت نیرو همچنین ادامه داد: البته باید شرایط ابر فراهم باشد و تجهیزات آن هم نیاز است؛ هرچند که تجهیزات آن در کشور تامین شده است. بنابراین ما سیاست بارورسازی ابرها را همچنان ادامه می‌دهیم، اما به عنوان یک منبع که بتواند کمبودهای ما را جبران کند. وی در این باره افزود: در کشورهای مختلف و براساس شرایط اقلیمی بین ۳ تا ۱۰ درصد به تامین آب از طریق بارور سازی ابرها اختصاص دارد که که البته این ارزیابی با توجه به شرایط مختلف  تقریبی ست. سروش در پایان در پاسخ به برنامه‌های در دست اجرا برای انتقال آب عنوان کرد: برای آب شرب اگر از منابع سطحی زیر زمینی محلی با احتساب صرفه جویی ها نتوانیم منابع مورد نیاز را تامین کنیم دولت موظف است از هر جا که شده از انتقال آب استفاده کند و در صورتی که هزینه‌های زیادی داشته باشد می‌تواند صنعت را هم دخیل کند، چرا که این کار برای صنعت به صرفه است تا بخشی که مربوط به آب شرب است را خرید تضمینی کند و در اختیار مردم قرار دهد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار