عصر خدماتزنان همچنان در جستجوی کار | عصر خدمات

زنان همچنان در جستجوی کار

دامنه تغييرات در سهم زنان از جمعيت بيكار نشان مي دهد زنان در استان هاي كرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بيشترين تغييرپذيري را داشته اند.

به گزارش عصرخدمات، یکی از وعده های مهم حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه و دادن سهم ۳۰ درصد از مشاغل و به خصوص پست های مدیریتی به زنان بود؛ اما این افزایش سهم مشارکت اقتصادی زنان که نماد اصلی آن اشتغال است تا چه حد برآورده شده است؟ آمارهایی که مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده اند، نشان می دهد جمعيت فعال كشور از ۲۳,۳۸۷,۶۳۳ نفر در سال ۱۳۹۰ با متوسط نرخ رشد ۲ درصد به ۲۶,۵۸۸,۸۱۹ نفر در سال ۱۳۹۶ رسيده است كه جمعيت فعال زنان به جز سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در مابقي سال ها با روندي صعودي مواجه بوده است. به طوري كه از ۳,۹۶۸,۹۱۶ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۵,۲۳۲,۶۶۱ نفر در سال ۱۳۹۶ رسيده است. به عبارت ديگر از متوسط نرخ رشد سالانه ۴٫۷ درصد برخوردار بوده است. سهم زنان از جمعيت فعال طي اين سال ها بين ۱۶٫۲ درصد (سال ۱۳۹۳ ) تا ۱۹٫۷ درصد(سال ۱۳۹۶ ) در نوسان بوده است. برخي علل اين ميزان رشد در جمعيت فعال زنان را مي توان به تغيير دولت، اعمال سياست ها و رويكردهاي دولت جديد به اشتغال زنان، تغيير فضاي اقتصادي كشور، افزايش تعداد زنان تحصيلكرده و … مرتبط دانست.

از سوي ديگر با نگاهي به جمعيت بيكار طي سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ مشاهده مي شود كه جمعيت بيكار نيز ۱٫۸ درصدي از ۲,۸۷۷,۶۰۸ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۳,۲۱۰,۲۰۶ نفر در سال ۱۳۹۶ افزايش يافته است. همچنين جمعيت زنان بيكار نيز با نرخ رشد سالانه ۳٫۸ درصدي از ۸۳۰,۹۹۶ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱,۰۳۷,۵۱۶ نفر در سال ۱۳۹۶ افزايش يافته است. سهم زنان از جمعيت بيكار طي سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ (به جز سال ۱۳۹۳ ) روند افزايشي داشته و كمترين ميزان آن ۲۸٫۹ ۲۸ درصد در سال ۱۳۹۰ و بيشترين مقدار ۳۲٫۲ درصد در سال ۱۳۹۶ بوده است.

بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز آمار ( ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶) نشان می دهد در حداقل ۳۰ درصد استان هاي كشور حدود يك سوم جمعيت بيكار را زنان تشكيل مي دهند و در بین این سال ها سهم زنان از جمعيت بيكار در برخي استان ها مانند گلستان (سال ۱۳۹۰ )، مازندران (سال ۱۳۹۲ ) و کرمان (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) از نصف جمعيت بيكار نيز فراتر رفته است.

دامنه تغييرات در سهم زنان از جمعيت بيكار نشان مي دهد استان هاي كرمان ۲۶٫۵ واحد، سیستان و بلوچستان ۲۴٫۷ واحد، و خراسان جنوبی ۱۹٫۹ واحد بيشترين تغييرپذيري را داشته اند. به عبارت ديگر مي توان گفت بيشترين نوسان در سهم زنان در جمعيت بيكار مربوط به منطقه جنوب شرق ايران بوده است. در مقابل كمترين ميزان تغيير طي اين سال ها مربوط به استان هاي اردبيل (۵٫۴ واحد)، البرز (۵٫۹ واحد)، اصفهان (۶٫۱ واحد) و ایلام (۶٫۸ واحد) بوده است. به عبارت ديگر سهم زنان از جمعيت بيكار در اين استان ها، رويه تقريبا ثابتي داشته است. همچنين از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، سهم زنان از جمعيت بيكار در استان هاي بوشهر، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، كردستان و كهگيلويه و بويراحمد روند صعودي داشته است. در این بین جمع بندی این اعداد نشان می دهد که باوجود تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته برای افزایش حضور و مشارکت اجتماعی زنان در جامعه عوامل متعددي از جمله تفاوت هاي قوميتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استان ها از يك سو و نيز ظرفيت ها و پتانسيل هاي اشتغالزايي استان ها از سوي ديگر نقش مهمي در تفاوت ميزان عرضه نيروي كار زنان در استان ها داشته است.

بيكاري اكنون به يكي از مهم ترين چالش هاي اقتصاد ايران تبديل شده است. بيكاري هم در سطح خرد (فردي و خانوادگي) و هم در سطح كلان (اجتماعي) عوارض منفي بسياري به همراه دارد و فرد و جامعه را با چالش ها و آسيب هاي متعددي روبه رو مي سازد. در سطح خرد، بيكاري موجب تنزل سطح رفاه خانواده، ايجاد آسيب هاي روحي، رواني و اجتماعي ( ظهور زمينه هاي بزهكاري مانند دزدي و اعتياد و …) واماندگي از دريافت آموزش و ارتقا مهارت و … مي شود. همچنین در سطح كلان بيكاري موجب هدر رفتن سرمايه هاي انساني جامعه مي شود.

منبع: اتاق بازرگانی تهران

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار