عصر خدماتمدیرعامل اسبق سایپا و شرکت ملی مس ایران از اتهامات وارده تبرئه شد | عصر خدمات

مدیرعامل اسبق سایپا و شرکت ملی مس ایران از اتهامات وارده تبرئه شد

بر اساس احکام صادره از سوی مراجع قضایی ، پوستین دوز که به دلیل اتهامات واهی مورد پیگیرد قانونی قرار گرفته بود پس از 7 سال از اتهامات وارده تبرئه شد.

به گزارش عصر خدمات، نعمت الله پوستین دوز از اتهامات وارده تبرئه شد . بر اساس احکام صادره از سوی مراجع قضایی ، پوستین دوز که به دلیل اتهامات واهی مورد پیگیرد قانونی قرار گرفته بود پس از ۷ سال از اتهامات وارده تبرئه شد.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی مس ایران به اتهام معاونت در ارتکاب بزه مورد تعقیب قرار گرفته بود که دادگاه ورود ضرر به شاکی از سوی پوستین دوز و همچنین تصاحب مال را وارد ندانسته و وی را مستند به ماده ۲ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از تمامی اتهامات وارده تبرئه نموده است.

شایان ذکر است پوستین دوز در خصوص اتهامات وارده در دوره مدیریت شرکت سایپا ، در مرحله بازپرسی تبرئه و قرار موقوفی تعقیب برای وی صادر شده است .

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار