عصر خدماتحضور رانندگان زن در سرویس مدارس نقطه قوت دستورالعمل سرویس مدارس | عصر خدمات

حضور رانندگان زن در سرویس مدارس نقطه قوت دستورالعمل سرویس مدارس

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری گفت: تمامی رانندگانی که زیرمجموعه شهرداری‌ها و با مجوز شهرداری‌ها در سرویس مدارس ارائه خدمات می‌کنند در مدارس دخترانه باید زن باشند.

به گزارش عصرخدمات، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری به رانندگان زن در سرویس مدارس دخترانه اشاره کرد و گفت:  همواره از جامعه زنان انتقادهایی مطرح می‌شد که فضای دیده شده برای فعالیت آنان در حوزه رانندگی کمتر از فضای در نظر گرفته شده برای مردان است و به همین جهت حوزه سرویس مدارس دخترانه می‌تواند فرصتی باشد

تا زنانی که می‌خواهد در حمل و نقل عمومی ارائه خدمات کنند سهم اختصاصی خود را داشته باشند و ارائه خدمات کنند در واقع می ‌توان گفت این امر یکی از نقاط قوتی است که دستورالعمل سرویس مدارس دارد.

وی با بیان اینکه سرویس‌های مدارسی که زیر نظر شهرداری‌ها هستند برای مدارس دخترانه طبیعتا باید خانم باشند،گفت: برخی از والدین برای بهره‌گیری از سرویس مدارس با بخش خصوصی توافق می‌کنند که منظور ما آنها نیست زیرا این امر یک توافق خصوصی است. در حقیقت منظور ما تمامی رانندگانی است که زیرمجموعه شهرداری‌ها و با مجوز شهرداری‌ها ارائه خدمات می‌کنند.

مدیر کل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور در پایان گفت: ممکن است در برخی شهرها راننده زن نباشد که در اینجا کارگروه ماده ۱۸ هر شهر تصمیم خواهد گرفت تا راننده مرد جایگزین راننده زن شود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار