عصر خدماتتحقق هدف اصلی طرح بیمه همگانی سلامت با رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای | عصر خدمات

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت مطرح کرد

تحقق هدف اصلی طرح بیمه همگانی سلامت با رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: تمام بیمه شدگان در طرح بیمه همگانی سلامت که به صورت رایگان بیمه شدند، نیازمند یا مستحق نیستند.

به گزارش عصرخدمات، دکتر ابراهیم گلمکانی درباره بیمه همگانی سلامت گفت: طرح بیمه همگانی سلامت بسیار موفق بود و بر اساس آمارهای اعلام شده، بخش زیادی از جامعه و چیزی حدود ۱۱ میلیون نفر بیمه نبودند که به واسطه این طرح بیمه شدند.

وی افزود: البته نقص بزرگی وجود داشت که منجر به ایجاد هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای شد و بخشی از منابع را هدر داد. در حال حاضر این هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای در حال برطرف شدن است و اگر این کار به صورت کامل انجام شود، هدف اصلی این طرح اجرا می‌شود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، گلمکانی گفت: از طرفی باید توجه کنیم تمام بیمه شدگان در طرح بیمه همگانی سلامت که به صورت رایگان بیمه شدند، نیازمند یا مستحق نیستند و باید تفکیک شوند که در این زمینه پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: اگر این آیین نامه که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه است، نهایی شود و به تصویب دولت برسد، قابلیت اجرا دارد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار