عصر خدماتاستخراج و انتشار برنامه‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش تا چند روز آتی | عصر خدمات

استخراج و انتشار برنامه‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش تا چند روز آتی

وزیر آموزش و پرورش از غربالگری ۳۴۰ برنامه استخراج شده از سند تحول بنیادین برای برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: برنامه‌های اولویت‌دار سال ۹۸ به انضمام الزامات و پیوست مالی آماده و شنبه نهایی و منتشر می‌شود.

به گزارش عصرخدمات، وزیر آموزش و پرورش در جلسه ارائه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت سندتحول در آموزش و پرورش که با حضور جمعی از اعضای شورای معاونان وزارتخانه برگزار شد گفت: امروز بعد از کار بسیار زمان‌بر طی ماه‌های گذشته به این نقطه رسیدیم که مجموعا ۳۴۰ برنامه استخراج شده از سند تحول را برای برنامه ششم غربالگری کنیم گفت: برنامه های اولویت دار را احصاء کردیم و پیوست مالی و امکانات مورد نیاز همه مشخص شده و شنبه نهایی و منتشر می‌شود و مسیر برای طی و استقرار سند روشن خواهد شد.

وی افزود: این روزها در فصل بودجه ریزی هستیم و بدست آوردن این نتایج بسیار اهمیت داشت. همکارانم فشار زیادی در ماه‌های گذشته متحمل شدند تا در زمان مناسب استلزامات برنامه‌ها را بدست بیاوریم و در زمان بودجه ریزی ۹۸ ارائه دهیم که اکنون آماده شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه خوشبختانه با تکمیل حلقه‌های برنامه‌ریزی در سند تحول یعنی تصویب زیرنظام‌ها و اهداف برنامه، ریل گذاری برای سند تحول انجام شده است اظهار کرد: در حال حاضر برنامه‌های تفصیلی هر یک از زیرنظام‌ها را داریم گفت: ادبیات سند تحول را باید دائماً ترویج کنیم و همه در آموزش و پرورش با ادبیات سند تحول آشنا شوند. بر خلاف آنچه تا به حال انجام شد، باید نگاه عملیاتی به سند تحول داشته باشیم.

وی ادامه داد: در هر زیر نظام برنامه داریم که شناسنامه تفصیلی هر زیر نظام آماده است. فهمیدن سند تحول یعنی اینکه در پیکره آموزش و پرورش نهادینه شود و برای عملیاتی کردن سند تحول باید مسیری را طی کنیم که پیمودن این مسیر شرط لازم تحقق و اجرای سند تحول است.

وی تاکید کرد: از سال ۹۸ یک جهش جدی برای استقرار متوازن سند تحول در زیرنظام های شش گانه برداشته می‌شود.همانطور که گفته شد روز شنبه هفته آینده کارگروه غربالگری انجام می شود و مشخصاً معلوم است کدام برنامه‌ها متعلق به زیرنظام‌ها و ناظر به اهداف عملیاتی است و به مساعدت کدام دستگاه‌ها نیاز داریم.

به گزارش ایسنا، مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه وزارتخانه برای اجرای سند تحول بنیادین، هم برنامه‌های لازم را روی میز دارد و هم اهتمام جدی برای اجرای آن گفت: زیرنظام ها طراحی و تصویب شده اند و برنامه‌هایی که قرار بود در برنامه ششم اجرایی شود با کار کارشناسی سنگین احصاء شدند.
وی افزود: اجرای سند الزاماتی می‌خواهد که یکی از آنها بودجه است. از نمایندگان می‌خواهیم همراهی بیشتری داشته باشند تا سند اجرا شود تا نگرانی‌هایی که درباره مدارس داریم برطرف شود.

عبدالرسول عمادی، سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر سند تحول را به عنوان برنامه‌ای استراتژیک تلقی کنیم؛ برنامه های زیرنظام‌ها تقویت کننده هستند که احصاء و تصویب شده و برنامه های سال ۹۷و ۹۸ تفکیک و مشخص شده است گفت: راهنمای اهداف دوره‌های تحصیلی به سرانجام رسید و ناظر به فعالیت‌های درون مدرسه و تحقق ساحت‌های شش گانه و مراحلی از حیات طیبه است. سندتحول از دو منظر توانمندسازها و اهداف دوره‌های تحصیلی در همه زمینه ها امروز فراهم است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار