عصر خدماتسرنوشت بازاریابی و تبلیغات در اقتصاد بحران زده | عصر خدمات

یادداشت/

سرنوشت بازاریابی و تبلیغات در اقتصاد بحران زده

صحبت کردن از وضعیت اقتصادی این روزهای کشور تکرار مکررات است. زجه و سوگواری به حال آن نیز دامنگیر همه مردم شده است.
به گزارش عصرخدمات، صنعتی که به خام فروشی نفت خود می بالید این روزها نفتکشهایش سرگردان و ویلان اقیانوسها را بی هدف در می نوردند و حتی آن را نیز خریداری نیست و اگر باشد یوان و روپیه (یا همان مبادله کالا به کالای سابق) عایدش می شود حالا به چه کیفیتی که صحبت کردن در موردش مرثیه ایست ناگفته.
صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مادر با برخورداری از ظرفیت ۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور و ۱۵ درصدی از اشتغال صنعتی آن به مثابه کلاف سر در گم حتی پراید ۴۰ میلیونی هم نمی تواند تولید کند. واردات خودرو که به بهانه کنترل ارز جمع آوری شده و هزاران نفر شاغل مستقیم و غیر مستقیم آن بیکار شده اند.
وضعیت شرکتهای حوزه مالی نیز مشخص است. بانکهای ورشکسته و شرکتهای بیمه مغموم به همراه بورسیهای تا مرز سکته پیش رفته.
البته با تصمیمات خلق الساعه دولت برخی بنگاهها هم به نوبه خود سودهای وحشتناکی برده و چهار نعل می تازند. آنانکه در پس خود تحریمی دولت در لغو واردات برخی محصولات نظیر پوشاک، محصولات غذایی، مصالح ساختمانی و … دیگر با اسمش رو نبر هم فالوده نمی خورند.
لذا پیش روی حوزه بازاریابی و تبلیغات غیر از دو گروه عمده که یا ورشکسته اند و کسب و کارشان را قفل شده می بینند و یا مغرور از قیمتهای سر به فلک کشیده بازار حتی نظری هم به تبلیغات نمی کنند، چه مانده است ؟!
حال چه باید کرد؟ شرکت را داون سایز کرد؟ نیروها را تسویه کرد؟ و یا راه دیگری برای بقا باقی مانده است؟
به اعتقاد نگارنده در این وضعیت بهترین راه تمرکز بر روی گروه دوم است. پیدا کردن راهی برای تفهیم آنها به خطر پیش رو در صورت گشایش مسائل اقتصادی و پیش دستی رقبا.
حتما در بین آنها هستند افراد دلسوز و یا جاه طلبی که به فکر آینده اند و حاضرند زودتر از رقبا پایه های کسب و کار خود را قدرتمند کنند و اینجاست که موضوع برندینگ کلید می خورد.
سرنوشت بازاریابی و تبلیغات در اقتصاد بحران زده
لذا توجه به “برندینگ”  با ابزارهای نوین در اختیار و ارائه پروپوزولهای جذاب در این خصوص می توانند برگ برنده فعالین حوزه بازاریابی و تبلیغات در این وضعیت باشد. از جمله روشهای BTL کمپینهای روابط عمومی یا PR Solution چه بصورت سنتی و چه بصورت دیجیتال در راستای برندسازی فضای موثری را برای صاحبین کسب و کار فراهم می کند. فعالیتهایی نظیر CSR در جنبه های آموزشی، فرهنگی و یا خیریه از جمله این اقدامات هستند.

فرزاد صالحی/کارشناس خودرو

Marketing MBA
منبع: خودروکار
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار