عصر خدماتبودجه پیشنهادی دانشگاه‌های برتر کشور در سال ۹۸ | عصر خدمات

بودجه پیشنهادی دانشگاه‌های برتر کشور در سال ۹۸

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ برآورد بودجه دانشگاه‌های برتر کشور اعلام شد.

به گزارش عصر خدمات، بودجه پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۶.۶۶۱.۳۷۰ میلیون ریال است و بودجه‌‌های پیشنهادی اختصاص یافته (رقم بودجه به میلیون ریال است) به دانشگاه‌های برتر سراسر کشور به شرح ذیل است:

دانشگاه علوم انتظامی ۱۷۵۰۰۰

دانشگاه علوم قضایی و. خدمات اداری ۳۶۱.۲۸۰

دانشگاه علوم و معارف قرآنی ۳۰۹.۰۷۰

دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۹۸۸.۰۰۰

دانگشاه های افسری ارتش ۳۷۰.۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم ۷۹۰.۰۰

دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۹۶.۰۰۰

جهاد دانشگاهی ۳.۳۵۹.۹۷۹

دانشگاه امام صادق ۸۰.۰۰۰

دانشگاه تهران ۱۱.۰۴۶.۷۷۹

دانشگاه شهید بهشتی ۴.۱۳۹.۹۲۶

دانشگاه الزهرا(س) ۱.۵۳۸.۵۷۴

دانشگاه فردوسی مشهد ۴.۰۸۴.۶۳۹

دانشگاه علامه طباطبایی ۲.۶۲۴.۷۹۶

دانشگاه خوارزمی ۲.۲۹۳.۸۸۲

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۱.۵۲۲.۲۶۱

دانشگاه تربیت مدرس ۳.۶۳۳.۳۹۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳.۲۵۲.۵۸۲

دانشگاه علم وصنعت۲.۸۸۶۵۹۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران- بهداشت و درمان ۳۸.۴۰۱.۰۵۸

دانشگاه شهید رجایی ۸۶۷.۳۰۰

دانشگاه صنعتی شریف ۲.۸۷۱.۱۲۲

 

منبع: ایلنا

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار