عصر خدماتانجام مانور ایمنی در پتروشیمی شهید تندگویان | عصر خدمات

انجام مانور ایمنی در پتروشیمی شهید تندگویان

در شبانه روز گذشته 4 مانور عملیاتی در ساعت های 10 , 14 , 22 و 4 صبح انجام شد.
به گزارش عصر خدمات، در این مانورهای موفقیت آمیز که با هدف بررسی عملکرد تیم آتش نشانی در هنگام حادثه و آتش سوزی در واحد CTA1 انجام شد , واحدهای عملیاتی آتش نشانی به اجرای انجام عملیات اطفا حریق و نجات پرداختند.
طی این عملیات رییس اداره ایمنی و آتش نشانی و همچنین کشیک ارشد مجتمع نیز حضور داشتند و از نزدیک بر نحوه انجام مانور نظارت نمودند.
در این مانور که برای اولین بار در پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد جهت بررسی آمادگی نیروهای آتش نشانی در ساعات تعویض شیفت و اوقات غیر عادی انجام شد و مقرر گردید جهت حفظ و ارتقا مهارت های نیرو های آتش نشانی این مانور از این به بعد ماهیانه در مجتمع اجرا شود.
پس از اجرای مانور بلافاصله واحد فرماندهی عملیات ایمنی و اتش نشانی اقدام به مشخص کردن نقاط قوت و ضعف احتمالی نمودند و ضمن بررسی موارد ,دستور العمل و موارد مهمی که در جهت ارتقا و بهبود واحدهای عملیات مورد نیاز بود بررسی و آماده اجرا شد.
با توجه به بازخورد مناسبی که از نحوه عملیات مانور اطفا حریق دریافت شد , واحد ایمنی و آتش نشانی در انجام وظایف محوله خود بیش از پیش بر انجام این دست مانورها و کسب هر چه بیشتر آمادگی در شرایط اضطراری تاکید کرد.
انتهای پیام/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار