عصر خدماتآتیه سازان حافظ | عصر خدمات

نماینده تام‌الاختیار شرکت «آتیه‌سازان حافظ» در امور فنی قرارداد بیمه‌های درمان تکمیلی وزارت آموزش و پرورش، از تمدید قرارداد این شرکت با آموزش و پرورش برای یک ماه دیگر خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار