عصر خدماتآخرین مهلت انتخاب رشته ارشد 98 | عصر خدمات

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد
حسین توکلی گفت: انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از روز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه فردا ۲۳ تیر ماه ادامه دارد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار