عصر خدماتآزاد راه تهران شمال | عصر خدمات

فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: با بهره برداری از آزاد راه تهران – شمال، حدود ۶۵ کیلومتر از مسیر مسافران به شمال کشور کوتاه خواهد شد و در کنار آن وجود سد کرج و منطقه واریان نیز جاذبه‌های گردشگری این منطقه را دو چندان خواهد ساخت. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار