عصر خدماتآزاد سازی قیمت ها | عصر خدمات

نایب رییس کمیسیون صنایع:
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط پرنوسان بازار خودرو آزادسازی قیمت خودرو اصلا به صلاح نیست. ادامه
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمت خودرو و سایر کالاهای وابسته به ارز متاثر از قیمت ارز در بازار ثانویه، افزایشی خواهد بود. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار