عصر خدماتآزمون دکتری 98 | عصر خدمات

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد
مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: انتخاب کد رشته‌های آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز ۹۸ از ۳۱ فروردین آغاز و فردا، سه شنبه سه اردیبهشت پایان می‌پذیرد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار