عصر خدماتارائه خدمت | عصر خدمات

مدیرعامل اتحادیه اتوبوسرانی‌های شهری کشور گفت: برای مراسم اربعین امسال 2500 دستگاه اتوبوس در نقاط مرزی و همینطور خاک عراق به زائران حسینی خدمات لازم را ارائه می‌دهند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار