عصر خدماتازر دولتی | عصر خدمات

قیمت ارز دولتی؛
در مرکز مبادلات ارزی، هر پوند انگلیس با ۱۵۲ ریال کاهش نسبت به روز یکشنبه ۵۴ هزار و ۲۷۶ ریال و هر یورو نیز با ۴۵ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۸ هزار و ۷۰۸ ریال ارزش‌گذاری شد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار