عصر خدماتاعزام زایران | عصر خدمات

مسئول مرکز پزشکی مدینه اعلام کرد.
مسئول مرکز پزشکی مدینه منوره گفت: از ۲۷ تیرماه تاکنون ۸ هزار و ۸۹۵ مراجعه کننده به درمانگاه‌های کشورمان در مدینه داشته ایم که خوشبختانه مشکل و بیماری خاصی نبوده است. ادامه
رئیس سازمان حج و زیارت:
رییس سازمان حج وز یارت با بیان اینکه امسال ۸۶ هزار زایر ایرانی در موسم حج حضور می‌یابند، از ورود ۵۲ هزار زایر ایرانی به سرزمین وحی خبرداد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار